Núdzové pristátie

Bol Jacobov zápas s Anjelom a Exodus fikciou, alebo sú to skutočné udalosti, ktoré neodporujú ešte nezverejneným zákonom fyziky, odhaľovaným v najtajnejších vojenských gravitačných laboratóriách na Sibíri a v Nevadskej púšti?
Podporte scifi.sk
Mahanaim, údolie rieky Jabbok, východný breh Jordánu, 1700 BC
Gravitačná kapsula, vesmírne plavidlo, núdzovo pristálo obďaleč Jacobovej karavány, brodiacej sa cez rieku Jabbok.
Núdzový autopilot skenuje okolie gravitačnej kapsuly v perimetri 500 metrov na prítomnosť živých bytostí. Intenzita gravitačného štítu je zatiaľ na maxime a gravitačná kapsula je neviditeľná pre vonkajšieho pozorovateľa. Uzavreté gravitačné vlny s vysokou intenzitou obaľujú gravitačnú kapsulu ako neviditeľný pancier. Autopilot udržuje gravitačný pancier, ktorý má tvar gule, vo vzdialenosti 3 metre od vonkajších obrysov kapsule.
Časopriestor okolo gravitačného štítu je zdeformovaný tak, že línia pohľadu z ľubovoľnej strany obteká povrch štítu a externému pozorovateľovi sa zdá, akoby bol gravitačný štít úplne priehľadný.
Teplota gravitačného reaktora v kapsule narastá a pár minút potom, ako sa posledný voz karavány stráca za vrcholom nábrežia, dosahuje kritickú hodnotu. Autopilot začína, v zmysle núdzového protokolu, znižovať intenzitu uzavretých gravitačných vĺn, aby umožnil prechod tepelného žiarenia zvnútra gravitačného štítu do okolia kapsuly.
S klesajúcou intenzitou gravitačného štítu, preniká zvnútra štítu do okolia čoraz viac tepelného, infračerveného žiarenia, ktoré prudko ohrieva častice vzduchu na hraniciach gravitačného štítu. V dôsledku ohrevu molekúl vzduchu, začínajú tieto vyžarovať elektromagnetické vlny rôznych vlnových dĺžok, v závislosti od toho, aké je zloženie vzduchu v blízkosti štítu.
Na mieste s poľahnutými kríkmi a trávou, sa z rozvlneného priestoru vynára žiariaca guľa s priemerom takmer 30 metrov. Spočiatku studený povrch gule jasne žiari rozvlnenými farbami dúhy a sálavé teplo zvnútra gule postupne zaplavuje okolie.
Intenzita svetelného žiarenia vychádzajúceho z povrchu záhadnej gule prudko klesá a lúče zapadajúceho slnka pozvoľna odhaľujú kontúry, na troch teleskopických nohách spočívajúcej, gravitačnej transportnej kapsuly vesmírnej civilizácie Reticuli.
Vesmírne plavidlo s typovým označením TK03 práve núdzovo pristálo na pravom brehu rieky Jabbok.
#
Krkolomné pristátie sa našťastie neskončilo výbuchom reaktora, ale len jeho prehriatím. Gravitačná kapsula dopadla na Zem z výšky 700 metrov ako olovený vták. Voľný pád stlmil gravitačný vankúš, ktorý stihol vystreliť núdzový autopilot z gravitačných ihiel cez brucho kapsuly, tesne pred jej dopadom na povrch planéty Zem.
APGS - adaptívny prediktor gravitačného štítu nezareagoval správne na sériu bleskov nad horným tokom rieky Jabbok, dostal sa do rezonančného stavu a od výšky 10 km štyrikrát nekontrolovane zapol a vypol gravitačný štít kapsuly, čo spôsobilo prehriatie nielen gravitačného reaktora, ale aj extrémne zohriatie plášťa kapsuly. Kontrolu nad kapsulou prevzal od bezmocného pilota núdzový autopilot, ktorý po pristáti na Zemi odpojil gravitačný reaktor od palivového článku.
Po definitívnom vypnutí gravitačného štítu privítali prvé dažďové kvapky mimozemské vesmírne plavidlo a z plášťa gravitačnej kapsuly sa začína dvíhať vodná para.
Zo spodnej časti trupu sa vysúva šikmá plošina v šírke približne 80 centimetrov. Plošina sa elegantným pohybom dotýka zeme a šikmá rovina sa sformuje do tvaru schodíkov. Z tmavého otvoru v spodnej časti trupu záhadného objektu zostupuje na zem nízka, štíhla postava v modro sivej kombinéze, s batohom na chrbte.
Po prvých, opatrných krokoch na zemskom povrchu sa neznámy cudzinec vydáva náhlivým krokom smerom k nábrežiu rieky Jabbok, za vrcholom ktorého len pred pár minútami zmizol posledný voz Jacobovej karavány.
#
Pomaly, obozretne pristupujem k stromu na vrchole nábrežia, odkiaľ sa svah začína prudko zvažovať smerom ku korytu rieky. Spoza stromu sledujem posledný voz, ktorý z vody vychádza už s úplne zaplavenou podlahou, tvorenou drevenými doskami. Voz sa pod silným náporom prúdu stúpajúcej rieky neprevrhol len vďaka nákladu, ktorým je naložený.
Ako posledný vstupuje do vody statný mladík s maličkým batôžkom v ruke, z ktorého sa ozýva úpenlivý detsky plač. Mladík ide pomaly, našľapuje obozretne, dbajúc pri tom, aby sa do spievajúceho batôžteka nedostala ani kvapka vody.
S vodou povyše pása vystupuje mladík na ľavý breh rieky Jabbok, kde ho už netrpezlivo očakáva vzlykajúca matka Rachel, ktorú v svojom objatí tíši statný, zarastený muž. So šťastným úsmevom , ktorý rozjasnil slzami zaliatu tvár, preberá Rachel uzlíček šťastia so svojím, zatiaľ jediným, prvorodeným synčekom Joseph-kom, a všetci štyria odchádzajú spolu, hore nábrežím, za zvukmi karavány.
#
Chvíľu sledujem okolie. Povodie rieky Jabbok je ľudoprázdne a spoza ľavého nábrežia ku mne doliehajú zvuky vzďaľujúcej sa karavány. Android z paluby gravitačnej kapsuly ma informuje o rýchlosti ochladzovania reaktora. Do bezpečia riadiacej paluby svojej gravitačnej kapsuly sa budem môcť vrátiť najskôr o hodinu, keď teplota reaktora klesne na bezpečnú hranicu a podmienky na palube budú znesiteľné aj bez LSB [4] na chrbte.
Vydávam sa dole nábrežím, po stopách karavány, ktorá tadiaľto prešla len pred pár minútami. Od rozčereného brodu sa púšťam úzkym chodníčkom smerom dolu, po prúde rieky. V duchu ďakujem naším technikom a výskumníkom za technickú dokonalosť, tisícky rokov vyvíjanej gravitačnej technológie, pretavenej do podoby gravitačných kapsúl.
Len vďaka tejto technologickej dokonalosti sa teraz môžem prechádzať po vlastných nohách v chladivej tôni vysokých kríkov lemujúcich koryto rieky, ktorú som pred niekoľkými minútami obdivoval z výšky niekoľkých kilometrov.
Núdzové pristátie, ktoré prebehlo presne v zmysle trénovaných protokolov nespôsobila chyba overenej gravitačnej technológie, ale nový technologický prvok - APGS, ktorý som bol povinný z pozície elitného pilota otestovať v reálnych podmienkach kozmického telesa, ktorým je v tomto prípade planéta Zem a ostáva na našich výskumníkoch, aby zaprotokolované dáta, získané s nasadením môjho života, využili na zdokonalenie technológie APGS.
Modul APGS som pred odchodom z gravitačnej kapsuly stihol demontovať z tretej, riadiacej a navigačnej paluby, a neostáva mi nič iné, len veriť, že umelá inteligencia integrovaná v mojej gravitačnej kapsule dokáže, po ochladení gravitačného reaktora, vrátiť všetky systémy do normálneho prevádzkového stavu a ja budem môcť pokračovať v plnení hlavného cieľa mojej misie, ktorým je ochrana života proroka Esaua, za každú cenu.
Využívam neplánovanú príležitosť a do zásobníka integrovaného v LSB zbieram vzorky rastlín a pôdy pre našich výskumníkov.
‚Misia neprebieha síce presne podľa plánu, ale autopilot našťastie nenapikoval kapsulu priamo do rieky, čo by musel urobiť v prípade nedostatočného ochladzovania reaktora.
‚Pokiaľ by som s kapsulou skončil v rieke, tak v zmysle núdzového protokolu by ma palubný android vyšupol v nafukovacom vaku do vody a na ťažnom lane by som surfoval za kapsulou unášanou prúdom rozvodnenej rieky Jabbok do Jordánu. Rieka Jordán by plávajúcu kapsulu, so mnou na ťažnom lane, vypľula do Mŕtveho mora, kde by som v nafukovačke čakal na ochladenie reaktora,‘ utešujem sa v duchu, predstavujúc si geografickú situáciu územia, ktoré som ešte pred chvíľkou pozoroval na navigačnom holograme. Po polhodinovej prechádzke sa otáčam na cestu späť po tej istej cestičke.
Pri brode vychádzam z krovinatého porastu a vydávam sa doľava, pomedzi stromy, smerom nahor, na nábrežie, za ktorým ma očakáva moja gravitačná kapsula.
Opäť sa potvrdilo, že najväčším nebezpečenstvom pre každú misiu je sekundárna úloha. Naoko jednoduchá, banálna vec, akou bol test APGS - adaptívneho prediktora gravitačného štítu spôsobil, že namiesto sústredenia sa na hlavný cieľ misie, teraz zbieram pozemské bylinky a vzorky drevín v okolí rozvodnenej rieky, a čakám na vychladnutie gravitačného reaktora, ktorý sa mi naposledy takto prehrial, keď som sa snažil uniknúť z dosahu masívnej čiernej diery.
[4] LSB je skratkou pre Life Supporting Bag = Batoh pre podporu životných funkcií.
#
‚Svätá Galaxia! Supervízor, pomáhaj! Čo je to?!‘ zdúpniem od preľaknutia. Vyjdem z kríkov a po pár krokoch hľadím priamo do očí zarasteného obra. Kožené vaky, ktoré si pred chvíľkou prehodil cez plecia, necháva obor skĺznuť na zem a pomaly ich opiera o strom, spoza ktorého ich vytiahol. Pohľadom jastraba sleduje každý môj pohyb, opakujúc pritom dookola otázku: – Kto si!? Kto si, a čo chceš!? –
Frekvenčný skener nevedomia, integrovaný v pravom podpaží mojej kombinézy, ma informuje o identite bytosti, na ktorú som naďabil. Jedná sa o proroka Jacoba, vodcu karavány, ktorá vyše pred hodinou prebrodila Jabbok, ale on sa z nejakého dôvodu vrátil späť na pravý breh.
Keďže sa jedná o proroka, ktorých vedomie je schopné prijímať komunikáciu vo frekvenčnom pásme delta frekvencií aj v bdelom stave, pokúšam sa nadviazať spojenie s Jacobovým vedomím. Sústredene mu hľadím do očí a kľudným hlasom dookola opakujem: ‚Nechaj ma ísť. Nevšímaj si ma. Pokračuj v tom, čo chceš urobiť.‘
Pomalými krokmi sa pritom snažím obísť Jacoba po jeho pravej ruke smerom nahor, kde ma za vrcholom nábrežia čaká kapsula s vychladnutým gravitačným reaktorom.
Dostávam sa až nad Jacobovu úroveň takmer dva metre pod vrchol nábrežia, keď ľavou nohou našľapujem na spráchnivené konáre, obrastené machom. Šmykne sa mi noha a ja padám na ľavú ruku. Odvraciam svoj pohľad od Jacoba, snažiac sa dostať pod kontrolu hroziaci pád. Delta komunikácia s Jacobom sa v okamihu prerušuje a ja cítim ako ma Jacob uchopil za pravú ruku, ktorú sa mi vďaka hladkému povrchu mojej kombinézy okamžite darí uvoľniť zo zovretia.
Úroveň delta frekvencií Jacobovho vedomia je na nule a mne je jasné, že zápas s Jacobom je neodvratný. Hlavou mi preblysnú hlavné ciele misie:
– Monitorovať z paluby gravitačnej kapsuly priebeh stretnutia Esaua s Jacobom.
– Pri akomkoľvek pokuse o ohrozenie Esauovho života okamžite zasiahnuť.
– Eliminovať útočníka, resp. útočníkov.
– V prípade vymknutia sa situácie spod kontroly evakuovať Esaua tak, aby jeho život a zdravie neboli v žiadnom prípade ohrozené.
‚Ak sa má Jacob zajtra stretnúť s Esauom, tak mu nemôžem ublížiť, pretože pokiaľ by Jacob neprišiel na stretnutie, tak prvý bod misie, a tým pádom aj celá misia, by bola zmarená‘ rozmýšľam v duchu.
Obraciam sa smerom k Jacobovi a cez ovládací panel LSB na ľavom zápästí zvyšujem tuhosť svojej kombinézy, zároveň zvyšujem úroveň výkonu nanorobotickej vrstvy na podporu svalovej činnosti, ktorá je súčasťou kombinézy.
Jemne postrčím do Jacoba, ktorý odlieta dva metre vzduchom, a dopadá na chrbát. Chvíľu vyčkám, presvedčím sa, že Jacob bez problémov vstáva, využívam moment prekvapenia a snažím sa uniknúť smerom k vrcholu nábrežia, ale Jacob, ktorý sa po mne vrhá rýchlosťou rozzúrenej šelmy, ma chytá mocným stiskom za pravú nohu a obaja sa šmýkame po svahu, smerom dolu ku korytu rieky.
‚Dnes teda fakt nemám dobrý deň a koniec je v nedohľadne,‘ pomyslím si v duchu a začínam sa naplno venovať Jacobovi ...

SlovakFox

SlovakFox
Pohľad z druhej strany otvára oči.

Diskusia

ama_rilla
Ja som asi blbá, ale veľmi som nepochopila, o čom to vlastne bolo... Zdá sa mi, že si veľký fanúšik sci fi a v hlave máš nápady ako by mohli jednotlivé technologické vylepšenia fungovať (aj keď som ešte nikdy nevidela toľkokrát použité slovo "gravitačný"), ale ja som sa v záplave informácií nejako úplne stratila. Nie je mi jasné, na čo tam bola vsunutá tá druhá časová línia, čo všetci tí ľudia majú spoločné s tým príbehom...? Prečo vlastne ide nás futuristický hrdina zachrániť Esaua... Kto to je ? No neviem, ja som z toho stratená úplne :D som zvedavá, ako ostatní sa v tom zorientovali... Možno len nemám svoj deň :D
03.03.2022
Veles
Možno budem teraz tvrdší, ale len pre tvoje dobro. Mám taký pocit, akoby som sa vrátil v čase, a pozeral sa na svoje prvé poriadne pokusy o písanie :D Hneď zo začiatku by som odporúčal obmedziť slovo gravitačný, myslím si že keď raz napíšeš gravitačný plášť, že potom stačí už len v ďalších vetách použiť plášť, a to platí aj o ostatných gravitačných veciach (dnes sa mi asi bude aj snívať o gravitácii :D ). Potom, na priamu reč sú lepšie "tieto" úvodzovky (aj keď tu na stránke sú nastavené na americký štýl, vo Worde ich budeš mať klasicky), ,tieto´ úvodzovky sú lepšie na myšlienky alebo veci čo si postava hovorí v hlave, podľa mňa teda. Príbeh je... v podstate je aj nie je. Ja osobne si myslím že máš potenciál, len treba na sebe popracovať a pomaličky sa zlepšovať, niekto sa učí rýchlo, iným to trvá dlhšie, hlavné je nevzdávať sa(ja osobne patrím do tej druhej kategórie).
03.03.2022
Lukáš Polák
Ja vidím, že máš veľkú chuť a ambície stavať príbeh na atmosfére a hard scifi technologiach, možno až tak, že ten príbeh sa tam úplne vytráca a skoro ho vôbec ani nie je vidno. Pozor, niekedy nás naša vášeň pre niečo - u mňa príšery - zadusí príbeh, čo by nemalo byť. Príbeh by mal byť prvoradí a kulisy až potom. Možno, tak mi to prišlo, že je to len akási ukážka z nejakého väčšie celku a ono to pokračuje ďalej. Len tak ďalej a makaj na sebe.
03.03.2022
Goran
Neber veci osobne, neuraz sa, nebuď smutný - ale presne takto sa nepíše. Presne takto NIE.
Po lexikálnej stránke - koľkokrát je tam použité slovo gravitačný? Prečo používaš poangličtený prepis starozákonných mien? Neexistuje naša transkripcia? A prečo potom odrazu "Jordán"? Po štylistickej stránke je to maximálne nezaujímavé, nudné, celé dianie sa číta ako nejaký nezáživný technický opis či lepšie povedané návod. Skoro som po pár vetách zaspal a nesmierne som sa nútil do čítania. Nemám vedecké vzdelanie, neviem nakoľko by si potešil fanúšikov hard sci-fi, ale mne sa len zdá, že sa snažíš pôsobiť ohromne fundovane, lenže je to fantázia alá papundeklový Star trek, kde si tiež scenárista povymýšľa všakovaké termíny, aby znel futuristicky. Ale ak sa aj mýlim, jednoznačne sa to dalo podať živšie. Príbeh vlastne absentuje, je to len začiatok akejsi príbehovej kostry, dej nie je ucelený, poviedka nie je uzavretá a... nie je to ani poviedka! Motív takej tej dänikenovskej-polemickej-špe kulatívnej science fiction zasadenej do biblického prostredia rámcovaný príbehom Jákoba a Ezaua by mohol byť fajn alternatívnym výkladom dejín/mytológie/náboženstv a s prienikom mimozemskej(?) civilizácie (ale prečo používa emzák angličtinu!? - či je to návštevník v čase???), keby to nebolo napísané úplne, prepytujem: hotentotsky. Ale po studenej sprche je najlepší tréning, v tomto prípade literárny, veľa čítaj, veľa píš (konzultuj výsledky!) a prajem veľa zdaru!
03.03.2022
Aleš Horváth
Som síce matfyzak, ale toto bolo príliš technicky napísané aj pre mňa. mne to príde ako záznam z misie, priebežne aktualizované.
malo to pre mňa čaro, lebo popri týchto témach, sa tu takéto scifi málokedy objaví, ale ako ostatní spomenuli, určite nie literárny útvar. skús najprv písať nesuťažne a zbierať vedomosti či skúsenosti.
03.03.2022
Veles
Ja skôr radím zbierať skúsenosti v FP, predsa len Nesúťažné poviedky nemajú až také veľké publikum.
03.03.2022
Olex
Ahoj,
mne sa ten popisný úvod páčil, síce som sa musela dosť sústrediť, ale to mi nevadilo. Neviem, do akej miery vychádzaš z vedeckých a technických poznatkov, ale mňa si presvedčil. Neskôr uvádzaš, že cieľom misie je otestovať APGS systém a chrániť život Esaua. Toto všetko by bolo zaujímavé a v poriadku, keby si pokračoval po tejto línii, lenže...Z modulu vystúpi akýsi, slušne povedané, super mamľas, ktorý má zlý deň, a tak dá cez hubu Jacobovi. Čím predĺži, alebo skráti jeho pobyt na danom mieste, a tak môže spôsobiť hotovú katastrofu v časovej línii udalostí. Po úvode, ktorý znel tak profesionálne, je to prekvapením. A ešte odstavec kde cestovateľ stretáva Jacoba a hovorí mu: „Nechaj ma ísť. Nevšímaj si ma. Pokračuj v tom, čo chceš urobiť.“ To mi prišlo strašne vtipné, a pochybujem, že to autor takto zamýšľal.
04.03.2022
Terry Chrapúňzel
Tá poznámka pod čiarou číslo [4] je top. Chýbajúce poznámky číslo 1 až tri napovedajú, že ide o úryvok z dlhšieho textu.
05.03.2022
B.T. Niromwell
Rozhodne v tejto výzve vyhrávaš súťaž kto použije najviackrát slovo gravitačný. Horšie je, že opakuješ celé slovné spojenia: graivtačný štít, gravitačná kapsula aj niekoľkokrát v jednej veta alebo vo vetách idúcich hneď za sebou. Alebo opakuješ slová s rovnakým slovotvorným základom: V duchu ďakujem naším TECHNIKOM a výskumníkom za TECHNICKÚ dokonalosť, tisícky rokov vyvíjanej gravitačnej TECHNOLÓGIE…
Ako keby si si v každom odseku našiel nové slovo, ktoré stale opakuješ: Núdzové pristátie, KTORÉ prebehlo presne v zmysle trénovaných protokolov nespôsobila chyba overenej gravitačnej technológie, ale nový technologický prvok - APGS, KTORÝ som bol povinný z pozície elitného pilota otestovať v reálnych podmienkach kozmického telesa, KTORÝM je v tomto prípade planéta Zem…
Len vďaka tejto technologickej dokonalosti sa teraz môžem prechádzať po vlastných nohách v chladivej tôni vysokých kríkov lemujúcich koryto rieky, ktorú som pred niekoľkými minútami obdivoval z výšky niekoľkých kilometrov. – v tejto vete len tretíkrát opakuješ to, že hlavná postava je pri rieke a má super technológiu.
Prečo používaš anglickú verziu Jakobovho a Ezauovho mena a prečo používaš skratku BC a nie slovenskú skratku pred Kr./p. Kr. A prečo skloňueš cez spojovník Joseph-kom a ni normálne Jozefkom?
Používaš spojovník namiesto pomlčky.
Úvod sa rozhodne čítal zložito. Na druhej strane sa mi páčilo, že to dávalo zmysel, otázka je, či čitateľa toľko technických detailov skôr neodradí. Po príbehovej stránke sa mi páči, že si zbytčne neprerozprával tú časť, ktorá je verejnosti známa.
25.04.2022
Ak sa chcete zapojiť do diskusie, musíte najprv poviedku ohodnotiť.