Kvír antológia fantastiky volá po poviedkach!

Online časopis scifi.sk prichádza s výzvou na prijímanie poviedok do prvej antológie kvír fantastiky na Slovensku. V tejto chceme dať priestor zaujímavým hlasom, témam či autorstvu, ktoré bude mať takto priestor a šancu predostrieť vlastnú víziu tohto subžánru.
Podporte scifi.sk
Fantastika sa už od svojich počiatkov zaoberá hranicami možného. Nové poznania, skúsenosti, objavy v jej dielach nám odhaľujú, ako môže ľudstvo dopadnúť. Ponúka diskusiu o hodnotách. Rozpráva príbehy na hrane, za ktorou skúmame budúcnosť – jej nádejné a inšpirujúce svetlé alebo strastiplné a varovné temné zajtrajšky.

Dúhová fantastika vo svete

Ursula Le Guin
Ursula Le Guin / Zdroj Disclaimer
Samuel L. Delany
Samuel L. Delany / Zdroj Disclaimer
Octavia Butler
Octavia Butler / Zdroj Disclaimer
Dnešná fantastika je slobodná a rozmanitá. Pohráva sa s existenciou a identitou človeka, ale aj svetmi, v ktorých sa odohráva, a stavia ich do kontrastu s našou realitou. Kvír témy sú od prvopočiatkov jej prirodzenou súčasťou. Ursula Le Guin v románe Ľavá ruka temnoty, ktorý patrí k vrcholným dielam Novej vlny - pričom zaň po vydaní v roku 1969 získala najvyššie ocenenia Hugo a Nebula - zobrazuje spoločnosť, ktorá nepozná rodovú identitu. Ako sama povedala: „Odstránila som rod, aby som zistila, čo ostane.“ Samuel L. Delany, čierny teplý autor už v 60. rokoch vo svojom románe Babylon-17 ponúkol pohľad na budúcnosť, v ktorej sú polyamória a bisexualita úplne bežným úkazom. Následne románom Dahlgren otvára dvere do sveta, v ktorom sú vzťahy oslobodené od spoločenských noriem, heteronormativita neexistuje. „Podobne moje vlastné neobmedzené hľadanie rozkoše zo mňa spravilo človeka sociálne zodpovednejšieho a vzdelanejšieho, ako som bol kedykoľvek predtým,” vyjadril sa o svojej tvorbe. Octavia Butler v knihách Parable of Sower a Parable of the Talents vníma rod ako nejednoznačnú a amorfnú ľudskú črtu, pričom jeho binárne vnímanie sa javí ako prekonaný sociálny konštrukt s nízkou relevantnosťou pre spoločnosť. Ďalšími svetovými súčasnými autormi, ktorých diela nájdeme aj u nás sú Paolo Bacigalupi (Dívka na klíček), N. K. Jemisin (Stali jsme se městem) či Becky Chambers (Dlouhá cesta na malou, rozzlobenou planetu), ale aj James Tiptree, jr., Joanna Russ, Thomas M. Disch, z novších David Gerrold alebo Nicola Griffith či C. J. Cherryh.

…a na Slovensku

(Ne)prekvapuje, že napriek silnej rezonancii daných tém vo svetovej fantastike, sú tieto na Slovensku nanajvýš okrajové, ak vôbec prítomné. Ide o zrkadlenie odrazu našej reality alebo sa jedná o autorské obavy, ako by taký text prijalo čitateľstvo hlavného prúdu? Evidentne má značná časť našej spoločnosti mentálny problém prijať rozmanitosť ľudského bytia a akceptovať slobodu vyjadrenia inej ľudskej identity. Toto zmýšľanie sa žiaľ pretavilo aj do násilných činov jednotlivcov, kedy krvou nevinných prikvitol prvý teroristický čin na našom území ako cielený útok proti LGBTIQ+ ľuďom. V slovenskej fantastike sa zjavili doteraz jemné záblesky zobrazenia tejto menšiny, iskričky v tme. Poviedok (o románoch ani neslýchalo) s hlavnými postavami, ktoré spadajú pod dúhový dáždnik, je pramálo. Preto by sme to radi zmenili. Vykopnúť dvere pomyselných šatníkov (z anglického: out of the closet), neskrývať sa v nich, poskytnúť voľnosť tvorbe a ohnisko šošovky zaostriť práve na kvír identity vo fantastických poviedkach. Nových, čerstvých.
Láska je láska (Marvel Pride)
Láska je láska (Marvel Pride) / Zdroj Disclaimer

Výzva

Online časopis scifi.sk preto avizuje plánované vydanie kvír antológie fantastiky a týmto otvára prijímanie poviedok do jej vydania! Podnet k nej vychádza nielen z pocitu vákua týchto tém na slovenskej scéne fantastiky, ale je zosilnený spoločenskými udalosťami posledných rokov. Poviedkovú antológiu teda scifi.sk venuje pamiatke Juraja a Matúša, ktorých životy vyhasli ako dôsledok spomínaného teroristického činu. Zisk z predaja bude venovaný slovenským organizáciám, ktoré pracujú na zlepšení postavenia a zrovnoprávnení LGBTIQ ľudí na Slovensku.

Kvír alebo queer… Čo je to presne?

Kvír (alebo aj v pôvodnom anglickom tvare queer) je pojem pre ľudí, ktorých sexuálna orientácia nie je heterosexuálna alebo rodová identita nie je cisrodová. Cisrodová znamená, že vlastná vnímaná rodová identita daného človeka sa nezhoduje s deklarovaným biologickým pohlavím pri narodení. Kvír teda zahŕňa nielen iné formy sexualít (gej, lesba, bi, poly, asexuálna osoba, etc.) a zároveň iné formy rodových identít (trans, intersex, non-binary, agender, genderqueer a ďalšie). Teplá abeceda (LGBTIQ+) obsahuje pod pluskom ale ešte mnoho ďalších možných identít a orientácií. (A my sa tešíme sa na to, že ich spolu s nami budete pri čítaní poviedok objavovať.)

Propozície otvorenej výzvy

Do antológie prijímame poviedky, ktoré spĺňajú nasledujúce požiadavky:
- dĺžka textu do cca. 45 000 znakov (čiže 25 normostrán) vrátane medzier (minimálny rozsah nie je daný),
- text napísaný v spisovnom slovenskom (alebo českom) jazyku (s korektnou diakritikou a interpunkciou),
- v ktoromkoľvek žánri fantastiky alebo ich kombinácii (sci-fi, fantasy, horor a ich subžánrov),
- s témou / príbehom / postavami, ktoré spadajú pod sociálnu kategóriu či označenie kvír,
- vlastný text, ktorý ste napísali vy osobne, samostatne (alebo v spolupráci), bez využitia umelej inteligencie,
- a ktorý zároveň nebol doteraz nikde zverejnený (ani v tlačenej, ani v elektronickej forme).
Redakcia scifi.sk má právo texty odmietnuť, ak tieto nespĺňajú požiadavky, popr. kvalita textu nevyhovuje redakčným požiadavkám. Poviedky budú pred zverejnením prechádzať editorským procesom a úpravou textu, pričom autorstvo sa zaväzuje počas tohto spolupracovať s cieľom finalizácie textu pre publikovanie. Počet poviedok v antológii nie je vopred definovaný, bude sa odvíjať od príchodzích textov, ich kvality a množstva.
Odmena: podľa dĺžky textu, v priemere 100 eur za publikovanú poviedku
Antológia bude obsahovať tlačené a elektronické vydanie, oboje plánujeme vydať najneskôr v roku 2025.
Finálny termín prijímania poviedok: 11.10.2024 (čo je Medzinárodný deň Coming Outu) ;)
Zaslanie poviedok do výzvy sa bude realizovať uploadom na stránke scifi.sk, ktorý ešte zverejníme.
Spoločne v redakcii sa už tešíme na Vaše texty a držíme palce pri ich písaní! Ak by ste mali nejaké otázky ohľadom procesu, textu či výzvy ako takej, ozvite sa nám.
Všetkým veľa zdaru!

Alexander Schneider

Alexander Schneider
Knižný a filmový recenzent, bývalý porotca súťaže Martinus Cena Fantázie, propagátor a predseda Združenia fanúšikov Babylonu 5 na Slovensku. Scifi, fantasy, horor: Herbert, Holdstock a Lumley.

Súvisiace objekty SFDB

Diskusia

Terry Chrapúňzel
Budú poviedky okrem editorskej úpravy prechádzať aj sensitivity readingom?
22.05.2024
Alexander Schneider
Áno, určite nebudeme publikovať obsah, ktorý je evidentne homofóbny alebo iným spôsobom diskriminačný či negatívne stereotypizujúci. K jednotlivým poviedkam budeme ale pristupovať citlivo a komunikovať s autorstvom ohľadom intencií a zachovania autorského jazyka. Vďaka za postreh / otázku!
22.05.2024
Terry Chrapúňzel
To znie skvele. Už sa teším, až sa bude dať zbierka kúpiť :)
22.05.2024

Zostávajúci počet znakov:

(len pre registrovaných).

Registrovaný užívateľ
Login:
Heslo:
Zachovať prihlásenie po vypnutí prehliadača
Zaregistruj sa, a môžeš dostávať komentáre k témam a článkom, ktoré ťa zaujali.

Súvisiace objekty SFDB