Disclaimer

Obrázky, umiestnené na stránke www.scifi.sk (ďalej iba „Stránka“), ktoré pochádzajú z externých zdrojov, sú prevádzkovateľmi Stránky a/alebo osobami zúčastnenými na prevádzkovaní Stránky použité ako rozmnoženiny už zverejneného diela, a to výlučne na ilustračné a nekomerčné účely. Prevádzkovateľ Stránky ani osoby zúčastnené na prevádzkovaní Stránky nezodpovedajú za porušenie autorských práv tretími osobami. Uvedenie zdroja obrázka nemá za cieľ propagovať akékoľvek tretie osoby, porušujúce autorské práva. Uvedenie zdroja obrázka slúži výlučne pre informatívne účely a nie je uvedením prameňa v zmysle ustanovenia § 25 autorského zákona.

Akékoľvek porušenie autorských práv k obsahu, publikovanému na Stránke, vrátane porušenia autorských práv tretími osobami, je nutné bezodkladne nahlásiť na e-mailovú adresu scifi@scifi.sk, za účelom zjednania nápravy.