prihlásenie | registrácia   Login with Facebook
scifi.SK -=- scifi space: Podmienky (v1)
  PRIDAJ
prihlásenie
registrácia / zmena hesla
zabudnuté heslo / login
guestbook
spacenews
poviedka
hlasovanie
pridaj - podmienky (v1)
Pridaním príspevku do diskusií popr. vytvorením novej témy na scifi.sk sa zaväzuješ, že:
  • Nebudeš ohovárať, osočovať, obťažovať, vyhrážať sa alebo iným spôsobom porušovať práva ostatných užívateľov.
  • Nebudeš publikovať obsah, ktorý je nevhodný, defamačný, obscénny, obmedzujúci alebo neprávny.
  • Nebudeš robiť reklamu alebo predávať tovary a služby pre komerčný a nekomerčný dôvod bez povolenia vlastníkov.
  • Nebudeš publikovať a zasielať externé dotazníky, hlasovania, pyramídové hry, spam, reťazové maily a nevyžiadanú reklamu alebo promočné materiály.
  • Budeš rešpektovať práva autorov obsahu, ktorý publikuješ.
  • Nebudeš sa vydávať sa za druhú reálnu osobu.
  • Budeš na dané forum zasielať obsah, ktorý zodpovedá jeho téme.
Pri porušení týchto predpisov si vlastníci portálu scifi.sk vymedzujú právo na odmietnutie, presun alebo odstránenie materiálu vytvoreného užívateľom.

copyright © 1995 - 2018, Force Majeure
scifi.sk, ročník 2018, vychádza denne, ISSN 1339-8180

Vydavateľ: Force Majeure, Boženy Němcovej 5, 08005 Prešov
Zástupcovia redakčnej rady: Stanislav Lacko, Alexander Schneider, Roman Schnellbach