Ďakovná

Skôr na pobavenie, ale toto vo mne tie dve slová evokovali a nedalo sa s tým nič iné urobiť.
2% 2021
Ďakovná
Junák pozrel do neba.
Na ústach zahrala nečujná modlitba.
Chcel zachrániť svojich,
Hladom a útlakom trpiacich.
Polnoc kdesi odbila,
na skale sa dievčina zjavila.
„Hej, Janko, postoj, počkaj!
Bez rozmyslu tam neskákaj!“
Junák sa obzrel, nikoho nevidel,
Obrovský strach ním preletel.
To duch, či Boh s ním hovorí,
možno blaznie ako pred ním mnohí.
Dievka spieva, hlas i zjav krásny,
Láka ho, plní vraj všetky sny.
Niečia ruka chytí Janka za kabát,
On pochopí, obráti ho rád,
Skočí do Váhu, vlna strieda vlnu,
Zachráni nás i dievčinu?
Ja verím tomu, nadčasový básniku,
aj vďaka Tebe píšem
v tomto jazyku.

Veronika Valent

Veronika Valent

Diskusia

Milan "Miňo" Tichý
Kultúrna, poetická vsuvka :)
25.08.2019

YaYa
Nepamätám si, že by sme mali PNP vo veršoch, možno je aj prvá :) Ono by to asi bolo efektnejšie, keby to malo aj ten štúrovský rytmus, toto bol napriek rýmom pomerne voľný verš, ľudová spievanka by z básne proste nebola. Ale pointa sa mi páčila a je to predsa len za hodinu.
27.08.2019

Kei
Janko, obracač kabáta :) A aj keď rým trochu škrípe, pobavila som sa, možno aj inak ako bolo myslené :) Čo sa mi páčilo, že veršovačka vyvoláva obrazy, viem si niektoré kúsky predstaviť ako obrázky.
29.08.2019

Veronika Valent
Yaya, však to! Ja som rada, že som tam dala chabý rým a vyšlo to aj s nadpisom na 100 slov. Na to sa zase Kráľ nemusel pozerať. Ešte polveršovú prestávku by si nechcela? :-) To je tak, keď prozaik píše ponášku na báseň... Priznám sa, že Ďakovná je asi tretia moja dokončená báseň ( pred sto rokmi práve pokusmi o básne sa začalo moje písanie, všetky skončili na smetisku mojich zošitov a v zabudnutí... nepáčili sa mi), narozdiel od tejto, ktorá je moja prvá zverejnená. Preto ďakujem Vám za pochvalné slová všetkým trom. Temno štúrovských balád a pôvodných slovenských rozprávok je inšpirujúce, nemyslíte?
29.08.2019

Aleš Horváth
No, veru, mne kedysi básničku nechceli schváliť. Stalo sa.
Vzhľadom za podmienok PnP slovné hodnotenie vypustim.
09.09.2019
Ak sa chcete zapojiť do diskusie, musíte najprv poviedku ohodnotiť.