Zoranova Archa

Píše sa rok tisíc sedemsto deveťdesiat štyri a rímska republika oslavuje tisíc tristo rokov svojej existencie .
Podporte scifi.sk
,,Takže ešte raz zopakujte, čo to má znamenať tá Zelarova archa?“ centúrion už začínal byť extrémne netrpezlivý.
Vypočúvaný nereagoval. Prejavoval úplnú apatiu až opakovanie slov Zelarova archa. Pokrútil hlavou a otrávene odišiel. Uplynulo desať hodín, čo nalodili obriu vzducholoď. Protivzdušná obrana si s ňou nevedela a výsadok sa zorganizovali skôr ako grécky oheň.
,,Sú to len deti! A predsa riadili to monštrum!“ nedokázal zakryť svoju zlosť. Prvý konzul republiky zamyslene sledoval chlapca sediaceho v cele. Chápal rozhorčenie centuriona.
,,Niečo tu nehraje, ako sa tu vzala vzducholoď s dokumentmi v písme, ktoré nikto nepozná,“ uvažoval v duchu.
,,Vyšlite do trosiek vzducholode šifrantov a lingvistov, ten jazyk nepripomína nič v ríši,“ tým myslel rímsku republiku. Píše sa rok tisíc sedemsto deveťdesiat štyri a rímska republika oslavuje tisíc tristo rokov svojej existencie .
Centurion bol mrzutý stratil celú jednotku, nič nezískal a legát chcel vedieť podrobnosti. Nemal nič.
Konzul pokynul rukou aby odišiel. Sústredene si prezeral toho bezduchého človeka.
,,Archa, archa, kde som to len počul, niečo mi to hovorí.“
Rozhodol sa prejsť sa po vnútornej arkáde budovy správy a získať lepšiu perspektívu nad problémom. Prechádzal sa hodnú chvíľu. Roztrieďoval myšlienky a hľadal súvislosti. Pohľadom padol na myrhovník. Akurát sa oň staral záhradník. Poznal jeho národnosť, pochádzal z provincie Judea.
Dokázali ich romanizovať ale nie úplne, tvrdohlavo si držali svoje zvyky a náboženstvo celých deväťsto rokov.
,,Ach Judea, večný tŕň v oku vyše päťdesiat vzbúr v priebehu existencie provincie.“
Sluha sa zvedavo pozrel na konzula, no potom hneď uhol pohľadu. Záhradník a jeden z dvoch vládcov najväčšej ríše svete.
Pobavene sa na neho uškrnul, no potom sa mu čosi preblesklo hlavou. Uspokojenie prebehlo jeho tvárou. Zlovestne začal plánovať svoj postup.
Boli to už dve hodiny podľa chronometra. Pozeral sa naň a potom, čo zdvihol hlavu uvidel k nemu utekať Matiasusa Bellusa. Šikovný mladík z Panóniu. Zadychčane držal v rukách zvitok. Bol značne degradovaný .
,,Konzul, to písmo by som nebol spoznal, nebyť prípravy knihy o všetkých písmach, ktoré sa kedy objavili na území republiky,“
Nič nedal najavo, chcel nechať tomuto nádejnému človekovi jeho chvíľku slávy.
,,Matiasus, ponechám porušenie protokolu medzi nami. Hovor,“
,,Je to tajný jazyk malej Judejskej sekty, jej spisy sme skonfiškovali pri zničení v roku päťsto štyridsať.“
,,Judea,“ v duchu pokrútil hlavou. Boli na smrť odhodlaný. Hlavne ich sekty, a zjavne sa uchýlili k hypnotickým metódam, stav toho mladíka tomu presne zodpovedá.
,,A čo si myslíš, o tej vzducholodi,“
,,Je to archa, ich záchrana spod jarma republiky,“ vystrelil Matiasus.
,,Bystrí mladík“ pochválil ho v duchu.
Konzul zamyslene mlčal .
,,Frakcia vrámci frakcie? Nerozvážni pomstychtivý mladíci, čo chceli utopiť tisíc-tristoročné oslavy založenia v rímskej krvi. To už nikto nezistí ale Judea zaplatí tak či onak,“ ukončil úvahu
,,Výborná dedukcia, pokračuj v preklade. Chcem vedieť, všetko čo sa dá vedieť o tej vzducholodi a ľuďoch, čo ju postavili.“

Radian

Radian
Milovník military sci-fi, výkonný dôstojník prvej slovenskej lode HMS Carronade, obdivovateľ H. Harrigntonovej a nepríčetný technokrat.

Diskusia

Culter
Tak, poviem ti Radian, teda bojoval si zo všetkých síl a to sa mi páči. Niečo vysmoliť za hoďku je šichta, čo? Keď nie je čas na opravu textu a dopilovanie myšlienok. Ozaj, z dvoch tém si môžeš vybrať len jednu, dať do poviedky obe, to je masaker. V texte je pomerne dosť chýb, čo mu podstatne uberá na kvalite. A je v ňom veľmi veľa načrtnutého a nevysvetleného. Mňa by napríklad zaujímalo, ako sa Rimania ubránili Vandalom, Sú Rimania kresťania, či im stále vládne Jupiter? A čo vzducholoď? A Zelar?... Dal som medovníkovú päťku.
18.02.2017

YaYa
Celkom zaujímavý svet alternatívnej histórie (Rimania a vzducholode, wohoo, už len Doktor chýba), nechceš ho rozvinúť v niečom dlhšom, premyslenejšom? Lebo takto sa na celkom solídnych kulisách odohráva dosť veľký zmätok a to, že si niekedy nestihol preniesť z hlavy na "papier" celé časti viet, ho upratať nepomáha.
19.02.2017

Milan "Miňo" Tichý
Námet bol zaujímavý :)...Len za ten krátky čas tam bolo na mňa príliš veľa vecí naznačených, no nejak neostal priestor ich objasniť. Tak vo mne ostalo dosť otáznikov. Keby sa to roztiahlo na viac strán mohlo by to byť pútavé čítanie....
19.02.2017

Marek Páperíčko Brenišin
Za piatku aj odo mňa. :-) Skvelý námet, ale vety pôsobili neúplne a neukončene, miestami až groteskne. Súhlasím s YaYou, daj tomu priestor a čas a dovolím si povedať, že máš solídnu súťažnú poviedku. Takto som bol v závere skôr zmätený :-)
19.02.2017
Ak sa chcete zapojiť do diskusie, musíte najprv poviedku ohodnotiť.