Moonfall - Prvých 5 minút filmu

Keď sa Roland Emmerich rozhodne, že Zem by potrebovala objať, tak k nej pošle najbližšie teleso - jej vlastný mesiac! Prvých päť minút filmu, ktoré vás pripečú k obrazovkám.
Moonfall - Ukážka - Prvých 5 minút filmu Disclaimer