Čierna diera pohltila neutrónovú hviezdu

Pred 900 miliónmi rokov sa z čiernej diery uvoľnila energia, ktorá doteraz putuje naprieč vesmírom.
J.Niničová
Filmová história scifi
14. augusta boli zachytené vlny v štruktúre časopriestoru. Tento objav nám poskytol najlepší dôkaz o doteraz nevídanom type kozmickej fúzie, ktorá by mohla ponúknuť nové pohľady na to, ako funguje vesmír.
Pozorovaný objav dostal názov S190814bv a vznikol kolíziou čiernej diery a neutrónovej hviezdy. Hoci astronómovia už dlho predpokladali existenciu takýchto binárnych systémov, ešte nikdy ich nezachytili ďalekohľadom.
Gravitačné vlny, ktoré vznikli fúziou dvoch čiernych dier, boli prvýkrát zaznamenané interferometrickým ďalekohľadom LIGO v roku 2015.
Odvtedy LIGO a jeho európsky náprotivok, observatórium Virgo, zaznamenali ďalšie fúzie čiernych dier, ale i zrážku dvoch neutrónových hviezd.
Obe observatóriá sledovali aj pôvod S190814bv. Ten siaha až po oválnu škvrnu, asi 11-krát širšiu než mesiac v splne, čo umožňuje ďalekohľadom sledovať neobvyklé záblesky svetla.
„Je to veľmi vzrušujúce,“ hovorí Aaron Tohuvavohu, vedec z observatória Swift, spoločnosti NASA, ktorý hľadá záblesky röntgenových lúčov a ultrafialového svetla v tej istej škvrne, kde bol zaznamenaný aj gravitačný vlnový signál.
Je však dosť pravdepodobné, že ďalekohľady nič nezaznamenajú. Súčasná teória tvrdí, že zrážky neutrónových hviezd a čiernych dier vydávajú svetlo len zriedka, a to v závislosti od toho, ako sa vyrovná hmotnosť týchto dvoch objektov.
Jedna z teórií však tvrdí, že menší objekt v S190814bv vôbec nie je neutrónová hviezda.
Observatóriá LIGO a Virgo klasifikujú zhluky, ktoré vidia, na základe odhadovanej hmotnosti objektov v každej fúzií. Čokoľvek s nižšou hmotnosťou než je trojnásobok hmotnosti nášho slnka sa považuje za neutrónovú hviezdu. Čokoľvek s hmotnosťou, ktorá presahuje hmotnosť päťnásobku nášho slnka sa považuje za čiernu dieru. V tomto prípade sa odhaduje, že menší objekt v S190814bv je menší než trojnásobok slnečnej hmoty.

J.Niničová

J.Niničová
.

Súvisiace objekty SFDB

Diskusia

Buď prvý užívateľ a pridaj svoj príspevok do diskusie
 

Zostávajúci počet znakov:

(len pre registrovaných).

Registrovaný užívateľ
Login:
Heslo:
Zachovať prihlásenie po vypnutí prehliadača
Zaregistruj sa, a môžeš dostávať komentáre k témam a článkom, ktoré ťa zaujali.

Súvisiace objekty SFDB