Akty X (1993)

Mulder a Scullyová za nás všetkých.

EPIZÓDY
1. séria
1 Pilotná epizóda Pilot 1x79
2 Muž z Pentagónu Deep Throat 1x01
3 Hniezdo Squeeze 1x02
4 Informačný kanál Conduit 1x03
5 Čert z Jersey The Jersey Devil 1x04
6 Tiene Shadows 1x05
7 Duch stroja Ghost In The Machine 1x06
8 Ľad Ice 1x07
9 Vesmír Space 1x08
10 Padlý anjel Fallen Angel 1x09
11 Eva Eve 1x10
12 Oheň Fire 1x11
13 Tam za morom Beyond The Sea 1x12
14 Opačné pohlavie Gender Bender 1x13
15 Lazar Lazarus 1x14
16 Mladý srdcom Young At Heart 1x15
17 EBE E.B.E. 1x16
18 Divotvorca Miracle Man 1x17
19 Tvary Shapes 1x18
20 Padá súmrak Darkness Falls 1x19
21 Tooms Tooms 1x20
22 Znovuzrodený Born Again 1x21
23 Roland Roland 1x22
24 Erlenmeyerova nádobka The Erlenmeyer Flask 1x23
2. séria
1 Zelení mužíčkovia Little Green Men 2x01
2 Hostiteľ The Host 2x02
3 Krv Blood 2x03
4 Nespaví Sleepless 2x04
5 Duane Barry Duane Barry 2x05
6 Výstup Ascension 2x06
7 Trojica 3 2x07
8 Jedným dychom One Breath 2x08
9 Ohnivák Firewalker 2x09
10 Červené múzeum Red Museum 2x10
11 Excelsius Dei Excelsius Dei 2x11
12 Aubrey Aubrey 2x12
13 Neodolateľné Irresistible 2x13
14 Ruka, ktorá trestá Die Hand Die Verletzt 2x14
15 Čerstvé kosti Fresh Bones 2x15
16 Kolónia Colony 2x16
17 Koniec hry End Game 2x17
18 Desivá symetria Fearful Symmetry 2x18
19 Mŕtvolné ticho Dod Kalm 2x19
20 Humbug Humbug 2x20
21 Kalusári The Calusari 2x21
22 F. emasculata F. Emasculata 2x22
23 Prítmie Soft Light 2x23
24 Naše mesto Our Town 2x24
25 Anasazi Anasazi 2x25
3. séria
1 Požehnaná cesta The Blessing Way 3x01
2 Kancelárska spona Paper Clip 3x02
3 D. P. O. D.P.O. 3x03
4 Posledný odpočinok Clydea Bruckmana Clyde Bruckman's Final Repose 3x04
5 Zoznam The List 3x05
6 2Hanbliví 2Shy 3x06
7 Prechádzka The Walk 3x07
8 Hladomorňa Oubliette 3x08
9 Nisei Nisei 3x09
10 731 731 3x10
11 Zjavenia Revelations 3x11
12 Vojna koprofágov War Of The Coprophages 3x12
13 Syzygia Syzygy 3x13
14 Groteska Grotesque 3x14
15 Piper Maru Piper Maru 3x15
16 Apokryfy Apocrypha 3x16
17 Nútič Pusher 3x17
18 Teso dos Bichos Teso Dos Bichos 3x18
19 Pekelné peniaze Hell Money 3x19
20 „Z vonkajšieho vesmíru“ Joseho Chunga Jose Chung's "From Outer Space" 3x20
21 Avatára Avatar 3x21
22 Barina Quagmire 3x22
23 Mokrý spoj Wetwired 3x23
24 Talitha cumi Talitha Cumi 3x24
4. séria
1 Herrenvolk Herrenvolk 4x01
2 Domov Home 4x03
3 Teliko Teliko 4x04
4 Nepokoj Unruhe 4x02
5 Pole, na ktorom som umrel The Field Where I Died 4x05
6 Sangvinárium Sanguinarium 4x06
7 Zamyslenie sa muža s cigaretou Musings Of A Cigarette-Smoking Man 4x07
8 Tunguska Tunguska 4x09
9 Terma Terma 4x10
10 Papierové srdcia Paper Hearts 4x08
11 Svet sa točí El Mundo Gira 4x11
12 Leonard Betts Leonard Betts 4x14
13 Nikdy viac Never Again 4x13
14 Memento mori Memento Mori 4x15
15 Kaddiš Kaddish 4x12
16 Nepomstení Unrequited 4x16
17 Tempus fugit Tempus Fugit 4x17
18 Max Max 4x18
19 Synchrónia Synchrony 4x19
20 Malé ryby Small Potatoes 4x20
21 Nulový súčet Zero Sum 4x21
22 Elégia Elegy 4x22
23 Démoni Demons 4x23
24 Getsemani Gethsemane 4x24
5. séria
1 Redux Redux 5x02
2 Redux II Redux II 5x03
3 Nezvyčajní podozriví Unusual Suspects 5x01
4 Obchádzka Detour 5x04
5 Postmoderný Prométeus The Post-Modern Prometheus 5x06
6 Vianočná koleda Christmas Carol 5x05
7 Emily Emily 5x07
8 Kitsunegari Kitsunegari 5x08
9 Schizogénia Schizogeny 5x09
10 Chinga Chinga 5x10
11 Vypínač Kill Switch 5x11
12 Zlá krv Bad Blood 5x12
13 Pacientka X Patient X 5x13
14 Červení a čierni The Red And The Black 5x14
15 Sympatizanti Travelers 5x15
16 Duševný zrak Mind's Eye 5x16
17 Všetky duše All Souls 5x17
18 Variant Pine Bluff The Pine Bluff Variant 5x18
19 Folie a deux Folie A Deux 5x19
20 Koniec The End 5x20
6. séria
1 Začiatok The Beginning 6ABX01
2 Jazda Drive 6ABX02
3 Trojuholník Triangle 6ABX03
4 Krajina snov Dreamland 6ABX04
5 Krajina snov II Dreamland II 6ABX05
6 Ako duchovia ukradli Vianoce How The Ghosts Stole Christmas 6ABX08
7 Nežné oslovenia Terms Of Endearment 6ABX06
8 Dažďový kráľ The Rain King 6ABX07
9 SR 819 S.R. 819 6ABX10
10 Titónus Tithonus 6ABX09
11 Dvaja otcovia Two Fathers 6ABX11
12 Jeden syn One Son 6ABX12
13 Zlá voda Agua Mala 6ABX14
14 Pondelok Monday 6ABX15
15 Arkádia Arcadia 6ABX13
16 Alfa Alpha 6ABX16
17 Trevor Trevor 6ABX17
18 Milagro Milagro 6ABX18
19 Neprirodzený The Unnatural 6ABX20
20 Traja svojho druhu Three Of A Kind 6ABX19
21 Výlet do hôr Field Trip 6ABX21
22 Biogenéza Biogenesis 6ABX22
7. séria
1 Šiesty zánik The Sixth Extinction 7ABX03
2 Šiesty zánik II: Láska k osudu The Sixth Extinction II: Amor Fati 7ABX04
3 Hladný Hungry 7ABX01
4 Milénium Millennium 7ABX05
5 Nával Rush 7ABX06
6 Goldbergova variácia The Goldberg Variation 7ABX02
7 Orison Orison 7ABX07
8 Úžasný Maleeni The Amazing Maleeni 7ABX08
9 Znamenia a zázraky Signs & Wonders 7ABX09
10 Bytie a čas Sein Und Zeit 7ABX10
11 Zavŕšenie Closure 7ABX11
12 Policajti X X-Cops 7ABX12
13 Strelec v prvej osobe First Person Shooter 7ABX13
14 Theef Theef 7ABX14
15 Ako priateľ En Ami 7ABX15
16 Chiméra Chimera 7ABX16
17 všetky veci all things 7ABX17
18 Značka X Brand X 7ABX19
19 Hollywoodsky šéf Hollywood A.D. 7ABX18
20 Klub bitkárov Fight Club 7ABX20
21 Želám si Je Souhaite 7ABX21
22 Rekviem Requiem 7ABX22
8. séria
1 Zvnútra Within 8ABX01
2 Zvonku Without 8ABX02
3 Trpezlivosť Patience 8ABX04
4 Pustovníci Roadrunners 8ABX05
5 Invokácia Invocation 8ABX06
6 Redrum Redrum 8ABX03
7 Via negativa Via Negativa 8ABX07
8 Ničiteľ Surekill 8ABX09
9 Záchrana Salvage 8ABX10
10 Pomsta Badlaa 8ABX12
11 Dar The Gift 8ABX11
12 Medúza Medusa 8ABX13
13 Per manum Per Manum 8ABX08
14 Toto nemôže byť pravda This Is Not Happening 8ABX14
15 Živý mŕtvy Deadalive 8ABX15
16 Tri slová Three Words 8ABX18
17 Empedokles Empedocles 8ABX17
18 Vienen Vienen 8ABX16
19 Sám Alone 8ABX19
20 Podstata Essence 8ABX20
21 Existencia Existence 8ABX21
9. séria
1 Dnes sa nič významné nestalo Nothing Important Happened Today 9ABX01
2 Dnes sa nič významné nestalo II Nothing Important Happened Today II 9ABX02
3 Daemonicus Daemonicus 9ABX03
4 4-D 4-D 9ABX05
5 Pán múch Lord Of The Flies 9ABX06
6 Nikomu never Trust No 1 9ABX08
7 John Doe John Doe 9ABX07
8 Odkázaní peklu Hellbound 9ABX04
9 Pôvod Provenance 9ABX10
10 Prozreteľnosť Providence 9ABX11
11 Audrey Pauleyová Audrey Pauley 9ABX13
12 Popod Underneath 9ABX09
13 Nepravdepodobné Improbable 9ABX14
14 Strašidlá Scary Monsters 9ABX12
15 Preskoč žraloka Jump The Shark 9ABX15
16 William William 9ABX17
17 Oslobodenie Release 9ABX16
18 Oslnivé časy Sunshine Days 9ABX18
19 Pravda The Truth 9ABX19 / 9ABX20
Pridaj epizódu