Elio od štúdia Pixar nás zavedie za hranice vesmíru

Elio, podceňovaný chlapec s veľmi bujnou fantáziou sa náhodou ocitne v Komuniverze, medziplanetárnej organizácii reprezentujúcej bytosti z rôznych kútov galaxií. Zatiaľ, čo ho považujú za vodcu Zeme, sa tento musí podrobiť nielen rôznym skúškam, ale tiež vybudovať vzťahy s rôznymi inými eklektickými formami mimozemského života. A možno tak dospieť k poznaniu o sebe samom.
Elio - Trailer - Teaser Disclaimer