Operácia sloboda

Raz keď som pozeral televízne noviny napadol ma námet na túto poviedku.
Filmová história scifi
"Vitajte veliteľ Aruk, aké dôležité správy nám prinášate?", oslovil prichádzajúceho predseda najvyššieho snemu, všetkými vážený Túhok.
Veliteľ tretej armády Aruk prešiel ku rečníckemu pultu, poďakoval sa predsedovi za udelené slovo a predniesol svoju prejav ktorý ohromil celú sústavu planét Anidyh.
"Vážený predseda, vážený senátori. Na váš rozkaz sme po zavedení nového typu pohonu našich vesmírnych lodí postavili stovku prieskumných lodí. Po dokončení boli rozdelene medzi všetkých päť armád a po zaškolení posádok ste boli požiadaný o rozkaz na ich použitie.", začal svoju reč Aruk.
"Veď povolenie sme udelili už pred viac ako rokom", ozval sa v krátkej pauze senátor Reljorb. "Vari Vás zabudli informovať?", ukončil posmešne.
"Nie, naopak ihneď po obdržaní povolenia boli vyslané všetky lode na svoju misiu.", pokračoval Aruk ignorujúc posmešný tón senátora.
"Ako viete lode dostali rozkazy previesť prieskum čo najširšieho možného vesmíru a presne do roka sa vrátiť.", Aruk urobil znovu malú pauzu a rozhliadol sa po celom senáte akoby očakával ďalšie zosmiešňujúce odozvy. Keď však neprišli pokračoval.
"Pokiaľ som bol informovaný vrátili sa už všetky lode, okrem jednej. Bola to loď Loro78. Žiadna z týchto lodí nepriniesla takmer žiadne dôležité informácie, ak nerátam tých pár planét, ktoré môžeme začať kolonizovať pretože sú tam podmienky vhodné pre život. No a predvčerom sa vrátila aj Loro78.", opäť malá pauza, pretože zbadal záujem ktorý u senátorov vzbudil.
"Loro78 bola loď pridelená ku Vašej armáde, ak sa nemýlim.", zareagoval Túhok.
"Priniesla snáď posádka tejto lode niečo dôležité?"
"Áno", odpovedal Aruk po chvíli.
"Áno je to dôležité. Posádka lode Loro78 objavila čosi, čo by sme nemali ignorovať."
"Tak už nás nenapínajte a hovorte!" rozhorčili sa senátori.
"Dobre, musím vás však upozorniť, že to čo vám práve poviem bude šokujúce a budete sa tomu brániť veriť. Mne osobne chvíľu trvalo kým som prieskumníkom uveril, a vylúčil možnosť omylu či vtipu."
"Posádka prieskumnej lode Loro78 objavila planétu na ktorej sú podmienky pre život takmer totožné s našimi."
"Takých planét objavili ostatné lode desať. To nie je nič šokujúce." Znovu zadrapol senátor Reljorb.
"Na tejto však žijú nám podobné bytosti.", okamžite zareagoval Aruk a senátorovi Reljorbovi adresoval opovržlivý pohľad.
"Veď to je úžasne, prečo o tom vravíte s takým divným tónom?", ozval sa predseda Túhok.
"Pretože je to posledná dobrá správa ktorú Vám môžem oznámiť.", a po krátkej prestávke počas ktorej sa otočil späť ku predsedovi pokračoval.
"Naši bratia, dovoľte aby som ich tak označoval, tejto planéte nevládnu. Planéte vládne druh podivných obrov a ten našich bratov zotročuje a zabíja."
Aruk urobil dlhšiu odmlku aby sa mohli senátori prebrať z úžasu ktorý táto správa vyvolala. Trvalo hodnú chvíľu kým sa odhodlal niekto položiť Arukovi nejakú otázku.
"Bože to je strašné. Môžete nám dať nejaké ďalšie informácie?"
"Áno, mám ešte ďalšie informácie. Bytosti ktoré zotročujú našich bratov sa veľmi podobajú bájnym Elpoepom, ktorých pozostatky sme našli aj na našej planéte. Vládcovia planéty síce zďaleka nedosahujú našich znalosti, ale už začali do vesmíru vysielať prvé prieskumne sondy. Koniec koncov, jedna takáto sonda priviedla prieskumnú loď Loro78 na stopu tejto planéty. Prieskumníci sa preto rozhodli neriskovať a okamžite po získaní základných informácii vyrazili na cestu späť."
Aruk prerušil svoj prejav a senát začal hučať vášnivou debatou senátorov. Trvalo aspoň štvrť hodiny kým ich predseda Túhok utíšil a zavládlo ticho.
"Vážený senátori, myslím, že tieto informácie sú natoľko závažne aby sme ihneď prijali rozhodnutie ako postupovať ďalej.", oslovil po chvíľke napätého ticha senátorov.
"Takže ak nemáte námietky navrhujem, vyslať späť ďalšie prieskumné lode aby priniesli viac informácii. My zatiaľ budeme musieť prebrať všetky možné alternatívy ako postupovať ďalej keď sa prieskumníci vrátia."
"Áno. Pravda. Súhlasíme.", začali kričať senátori.
Predseda Túhok mal problémy utíšiť rozvašnených senátorov. Keď sa mu to konečne podarilo, otočil sa ku Arukovi.
"Počuli ste veliteľ. Máte povolenie zostaviť novú prieskumnú jednotku. Použite na to toľko prieskumných lodí koľko uznáte za vhodné. Po vyslaní prieskumu zvolajte veliteľov ostatných štyroch armád a dostavte sa do senátu aby sme mohli prerokovať ďalší postup."
"Vykonám!", zasalutoval Aruk a opustil senát.
***
Rok a dve mesiace neskôr.
"Utíšte sa!" pokúšal sa stlmiť šum v senáte predseda Túhok.
Šum však neprestával. Všetci boli napätí a každý počul nejaké zaručené informácie ktoré priniesli prieskumné lode, a chcel sa s nimi podeliť s ostatnými. Nakoniec však šum ustal a predseda Túhok mohol začať.
"Vážený senátori, veliteľ Aruk práve dorazil aj s ostatnými veliteľmi armád, aby nám predniesol správu o výsledkoch prieskumnej misie. Venujte mu prosím pozornosť a neprerušujte ho. Otázky či pripomienky si nechajte až na koniec."
"Prosím veliteľ Aruk, môžete začať.", vyzval veliteľa a uvolnil mu miesto za rečníckym pultom.
"Ďakujem váženému predsedovi Túhokovi za slovo.", ujal sa reči Aruk.
"Začnem od začiatku. Na Váš rozkaz som zostavil prieskumný tým ktorý pozostával so všetkých dvadsiatich prieskumných lodí ktoré som mal ako veliteľ tretej armády k dispozícii. Desať lodí som poslal priamo ku planéte kde sú v otroctve držaní naši bratia. Zvyšok mal za úlohu prehľadať vesmír okolo planéty a zistiť či je jediná, alebo sa Elpoepom podarilo dostať, či vyvinúť aj inde. Tieto lode priniesli uspokojivé správy. Nikde nenarazili na ďalšiu planétu na ktorej by objavili živých Elpoepov, alebo známky po ich návšteve."
Senátom sa rozľahol spojný šum, pretože sa nesplnili ich najhoršie obavy, a Elpoepovia sú zatiaľ len na jednej planéte. Aruk chvíľu počkal kým šum ustane a pokračoval.
"Hlavná časť prieskumu však nepochodila zďaleka tak dobre. Nepodarilo sa im kontaktovať žiadneho z našich bratov. Pretože aj keď sa ešte Elpoepovia dostali len ku letom vo vlastnej planetárnej sústave, ich planéta je dobre chránená obrannými satelitmi. Každý pokus o pristatie na planéte bol odhalený a proti prieskumným lodiam vyslali svoje bojové stroje. Pred skazou zachránila naše lode len väčšia rýchlosť, ktorá im pomohla dostať sa do bezpečia skôr ako sa nepriateľ vôbec priblížil."
"Nepriateľ?", ozval sa senátor Reljorb.
"Áno nepriateľ. Každý kto zotročuje našich bratov je náš nepriateľ a preto si dovoľujem navrhnúť senátu aby odhlasovalo operáciu Sloboda. Armáda je už takmer pripravená.", rozohnil sa Aruk, a ostatný velitelia súhlasne prikývli.
"Dovoľujem si Vás veliteľ Aruk upozorniť, že operácia sloboda bola pripravované len pre prípad, ak by zo strany Elpoepov hrozilo priame nebezpečenstvo." Pridal sa do diskusie predseda Túhok.
"Ja viem, sám som na jej príprave pracoval. Svojimi prieskumnými akciami sme na seba určite upozornili. Elpoepovia sa už určite začali na náš príchod pripravovať, alebo plánovať prieskumné lety sem. Bolo by nanajvýš rozumné vymazať ich z vesmíru teraz keď obývajú iba jednu planétu, a niesu dostatočne pripravený. A nakoniec je našou povinnosťou oslobodiť našich bratov z otroctva."
"Takže vy si myslíte, že je potrebné aby sme použili silu?", spýtal sa skôr pre seba predseda Túhok.
"Dobre, ešte nás informujte o stave armády a potom nás nechajte aby sme mohli rozhodnúť o ďalšom postupe."
Aruk chcel najskôr niečo zlostne odvrknúť, ale včas si to rozmyslel.
"Armáda je takmer pripravená. Tretia a piata armáda sú kompletne prezbrojené. Štvrtá a prvá armáda sú prezbrojené na osemdesiat percent. Druhá armáda je prezbrojená s polovice."
Potom sa Aruk v spoločnosti ostatných veliteľov odobral preč zo senátu.
Senát rokoval celý zvyšok dňa a celú noc. Až uprostred druhého dňa dostal Aruk správu aby sa dostavili do senátu. Velitelia do senátu doleteli najrýchlejšie ako mohli.
"Veliteľ Aruk senát sa zhodol na oslobodení našich bratov z otroctva. Najskôr však chce od Vás počuť či ste schopný Elpoepov poraziť a koľko lodí k tomu potrebujete?", vyzval Aruka hneď po príchode predseda Túhok.
"Ak hneď vyrazím, tak mali Elpoepovia jeden rok na to aby sa na náš príchod pripravili. Preto by som požiadal o tri armády s ktorými by som hneď vyrazil. Jedna armáda by za nami vyrazila po troch mesiacoch a posledná armáda ostane tu na ochranu našej galaxie."
"Ak súhlasia velitelia ostatných armád tak pristúpime ku poslednému hlasovaniu.", vyhlásil po chvíli predseda Túhok.
Keďže ostatný velitelia nemali väčšie námietky senát odhlasoval operáciu Sloboda. Do dvoch týždňov mal Aruk Svoje armády pripravené a čakal na povolenie vyraziť do boja.
Povolenie prišlo.
***
"Čo to má do čerta znamenať? Čo je také dôležité aby som musel prerušiť dovolenku?", rozčuľoval sa prezident Okap vo svojom hlavnom stane, ktorý sa nachádzal hlboko v podzemí niekde v skalistých horách.
"Pravdu povediac nevieme pán Prezident.", zmohol sa na chabú odpoveď jeden s náčelníkov štábu ktorý boli do krytu tiež zvolaný náhle a bez vysvetlenia.
"Chýba tu však generál Kinic, ktorý má na starosti vesmírnu ochranu. Možno to bol on kto vyhlásil tento poplach.", ukončil rýchlo svoju odpoveď keď zbadal pohľad ktorý naň vrhol prezident.
V tej istej chvíli sa otvorili jedny s troch dverí ktorými sa do rokovacej miestnosti vchádzalo. Vo dverách sa zjavil naozaj generál Kinic. Bez slova prešiel ku svojmu miestu za okrúhlym stolom a gestom vyzval prítomných aby sa usadili. Nik nereptal, dokonca ani prezident, pretože niečo na spôsobe jeho správania vzbudzovalo zvedavosť. Rýchlo sa usadili a čakali kým generál Kinic ktorý ostal stáť prehovorí.
"Vážený pán prezident, vážený prítomný. Prepáčte mi, že som použil najvyšší stupeň bojového poplachu, ale situácia si to vyžaduje." , nervózne oslovil prítomných a začal sa prechádzať po miestnosti.
"Teda aspoň si to myslím.", dodal po chvíli ticha.
"Čo sa tu sakra deje generál?", nevydržal to už prezident a vyskočil od stola.
"Hneď Vám to vysvetlím, ale sadnite si. Neviem presne kde mám začať, ale najlepšie hádam bude od začiatku.", počkal kým sa prezident usadí a pokračoval.
"Myslím, že si všetci pamätáte na tých pár divných incidentov ktoré musela naša novo vzniknutá vesmírna bojová jednotka riešiť pred vyše rokom.", skúmavo si prezrel prítomných, a keď si bol istý, že všetci vedia o čom hovorí pokračoval.
"Tak, jediné čo sa nám vtedy podarilo zistiť bol smer ktorým tie neznáme objekty odleteli. Takže jediným rozumným riešením bolo nasmerovať tým smerom naše najlepšie teleskopy a vyslať prieskumnú sondu s posolstvom. Keď sa po troch mesiacoch nič neudialo a neprišla ani žiadna odpoveď na naše signály, vrátili sa naše jednotky do normálneho stavu a tým smerom sme ponechali namierený iba jeden teleskop.", skúmavo si prezrel prítomných ktorý už ani nedýchali, pretože s jeho tónu sa dali očakávať len zlé správy.
"Našťastie, aj keď neviem či nám to k niečomu bude.", vzal ovládač projektora a podišiel ku premietaciemu plátnu.
"Pred dvomi týždňami zaregistrovala obsluha tohoto teleskopu vznik troch malých hmlovín. Vidíte ich tu na tejto fotke."
" To ste nás sem zavolali len pre túto sprostosť?", vybuchol prezident ktorý sa sem musel ponáhľať zo svoj dovolenky na Bahamách.
"Áno pán prezident. Pretože hmloviny sa stále zväčšujú, a pred dvomi dňami sme zistili s čoho sa tieto hmloviny skladajú.", odpovedal takmer okamžite generál Kinic.
"Čo to je?", spýtal sa generál Libed.
"Vesmírne lode.", odpovedal po chvíli premýšľania generál Kinic.
"Desať tisíce, možno sto tisíce lodí."
V miestnosti nastalo hrobové ticho. Nik sa neodvážil prehovoriť a generál Kinic si vychutnával úžas, ktorý vyvolal u prítomných. Po minúte však pokračoval.
"Už táto správa sama o sebe, by stačila na to aby som vás okamžite zvolal. Ale neurobil som to ešte kvôli jednej veci."
"Akej?", spýtal sa prezident ktorý sa už prebral z ohromenia.
"Od tejto flotily lodí prišla správa. Bola síce písaná po našom, ale pisateľ sa asi do nášho jazyka zaúčal veľmi rýchlo, a aj samotná správa bola ohromujúca a chvíľu trvalo kým sa nám ju podarilo správne prečítať."
Generál vypol projektor a prešiel ku stolu. Tam zo svojich dosiek vytiahol niekoľko papierov a poslal ich na obe strany nech si ich porozdávajú. Čakal kým si všetci správu prečítajú.
"Je to len stručný výťah. Správa bola trochu obšírnejšia.", dodal nakoniec.
Obyvateľom planéty Zem
Som generál Aruk, hlavný veliteľ ozbrojených síl sústavy planét Anidyh. Prichádzam oslobodiť z Vášho útlaku svojich bratov a sestry. Ak do môjho príchodu všetkých neoslobodíte, považujte túto správu za vyhlásenie vojny Vašej planéte, a vášmu druhu.
Aruk
Vrchný veliteľ ozbrojených síl planét Anidyh
"Môžete mi generál vysvetliť o čo sa jedná? Ja to totiž vôbec nechápem. Koho utláčame? Veď všetci sú slobodný, takže žiadna vojna predsa nemôže byť.", krútil hlavou nechápavo prezident Okap.
"Áno pán prezident, môžem vám to vysvetliť. Domnievam sa však, že vojne sa asi nevyhneme.", začal Kinic.
"Prečo nevyhneme? Veď vo väzeniach sú už len zločinci, a aj v Afrike je už polovica ľudí gramotná. Naozaj neviem kto tu môže tak trpieť aby si na pomoc zavolal stotisícovu flotilu vesmírnych lodí.", stále sa nechápavo vypytoval prezident.
"Vojne sa pán prezident nevyhneme, pretože ku zemi mieri armáda inteligentnej hydiny."

Benjo

Benjo

Diskusia

Marcus (Anonym)
:-) dajte prasatu rozum a hned je tu problem. :-) Oddychovka. Dobre sa to cita, par chyb ale inak sa dalo. Dobry napad mozno ho trebalo trosku viac rozpisat a premysliet. Teraz ma napadli dva konce :
1 - Ludia budu mat velku opekacku a hostinu
2- slobodaaaa kvik kvik
05.05.2005

Benjo (Anonym)
No ano. Celkovo neviem pisat bez chyb :-(. Asi som uplny dement. Ale precital som si to 5x. A aj tak som niektore chyby nasiel az teraz.
05.05.2005

Marcus (Anonym)
Benjo : to dobre poznam, neboj sa niesi sam komu sa to stava.
06.05.2005

Aldeberan (Anonym)
Marcus : odkedy robi hidina hvik kvik ?:) / Ale naozaj dobra oddychofka :)
22.05.2005

Marcus (Anonym)
Aldeberan : no pri vesmirnej hydine nikdy nevies :-))
23.05.2005

xius
"O rok a dva mesiace neskor","spolovice&q uot;..."sakra" posobi v slovenskych textoch vzdy divne...priama rec sa pise: "Utekajte," povedal astronaut. ...
napad je skvely, prevedenie kriva...chyby ma zas tak netrapia,ale detinskost postav uz yo (spravanie senatorov,vsetky rozhovory (prirychle suhlasy,ziadne myslienkove pochody),...) ...ale to je skor o cviku a je lepsie nezvladat toto, ako to, co ti ide - vytvorit zmyslupny pribeh, ktory vtiahne
25.05.2005

Benjo
Dakujem. Ak sa pustim do niecoho dalsieho dam si este viac zalezat.
25.05.2005

Egid (Anonym)
Pekna poviedka.
17.07.2005

Nicki
pekne.. rozhovory senatorov trochu jednoduche, ale inak v pohode
25.03.2006

Peter Molnár (Posledný vzdušný pirát Zemplína)
Záver je haluzne omračujúci... Skoro komédia... Fajn oddychovka, tak veru... :-)
12.08.2007
Ak sa chcete zapojiť do diskusie, musíte najprv poviedku ohodnotiť.